در کوچه پاییز است

 


دریافت

 

۱ دانه حرف ۱۰ قلب

شب یلدای ۹۷

۲ دانه حرف ۱۲ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست