قصه‌ها می‌گن کمک همیشه می‌رسه

تکه‌آینه‌ی شکسته را در دستم می‌فشارم و منتظرم‌‌. 

۱۵ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست