کاش هیچ‌کس نباشد، در پنجره، در دنیا، در هیچ‌کجا

تو می‌دانی، فقط تو می‌دانی که من چه‌ها از سر گذرانده‌ام و من این‌جا در سخت‌ترین لحظه‌ی زندگی‌ام هستم. اگر این دور و اطرافی، همه را دور کن از من و فقط خودت پیش من بمان‌. اگر فردای من از امروز بدتر است، تو بکش که تا نیفتد دگرم به شب گذاری. 

۲۳ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست