تاب بیار

دیدی همه‌ی اون‌ها تموم شد؟ همه‌ی این‌ها هم تموم می‌شه.

۲۱ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست