رویای نیمه‌شب تابستان

امید بی‌پایانم، اجابتم کن. 

۱۷ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست