بر خنگ راهوار زمین«شب که می‌شود من پر از ستاره می‌شوم»

به یاد اسماعیل خویی

۰ دانه حرف ۵ قلب

همنشین شب غربت منای تکیه‌گاه و پناه، م.امید، آخر شاهنامه
۰ دانه حرف ۶ قلب

«به زودی» مرا دنبال می‌کندقطار به موقع رسید، هاینریش بل، کیکاووس جهانداری، نشر چشمه


درباره‌ی متن‌های «هزار شب و یکی» که خودم از گوشه و کنار می‌خوانم، می‌توانیم گفت‌وگو کنیم. می‌توانیم پیرامون‌شان بگردیم و جهان متن را گسترش بدهیم. لذا اگر مخاطب این پست‌ها هستید، از گفتن برداشت‌هایتان عقب ننشینید. 

۰ دانه حرف ۸ قلب

ستاره‌ای می‌سوخت، ستاره‌ای می‌رفت، ستاره‌ای می‌مرد.

 

در آب‌های سبز تابستان، دفتر تولدی دیگر، فروغ فرخزاد

 

۱ دانه حرف ۸ قلب

شب سیاه و چشم بیدار

 

هدیه، فروغ فرخزاد، دفتر تولدی دیگر

۶ دانه حرف ۶ قلب

تلواسه

 


عبدالمهدی نوری

۱ دانه حرف ۷ قلب

چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا

 

 

زیبای باستانی شعر من، محمدرضا ترکی

 

۵ دانه حرف ۸ قلب

عزیز بومی

 


آبی‌تر از نگاه تو موجی ندیده‌ام، حجت‌الله نظریان


۰ دانه حرف ۴ قلب

کابل ۶۵
کسی نمانده که لبخند را ترانه کند، قهار عاصی
۰ دانه حرف ۴ قلب

صبح آمدم سر تنور نبودی

 


جای خالی سلوچ، محمود دولت‌آبادی، نشر چشمه

۳ دانه حرف ۲ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست