بعدک على بالی

هیچ‌وقت نرفته‌ام فیروز گوش بدهم. هیچ‌وقت دنبالش نرفته‌ام. آلبوم‌هایش را، ترانه‌های محبوبش را جست‌وجو نکرده‌ام. فیروز خودش می‌آید و من را پیدا می‌کند، وقتی که بیشتر از همه‌وقت محتاج شنیدنش‌ام. میان بازخوانی‌های نای البرغوثی پیدا می‌شود، وقتی با آن صدای آسمانی‌اش یاد فیروز را با بیروت می‌آمیزد: من قلبی سلام لفیروز... یا پاییزی که ادیت پیاف گوش می‌کنم و می‌روم و می‌روم در کوچه‌های پاییزی جهان تا صدای فیروز می‌پیچد که لکن کله ما عم یمنع اشتقلک مادام کل سنة فی خریف. تا امشب که بازخوانی کنسرت ریم بنا را گوش بدهم، ریم بنای محبوبم را بارها و بارها و بعد بروم سراغ فیروز و طنین صدایش از روشنایی میزم بپاشد در تاریکی اتاق و دیگر سراغ هیچ‌کدام از نسخه‌های دیگر نروم. 

۲ دانه حرف ۶ قلب

تلخی رفتن

تا به حال به قصه‌ای التماس کردی که تمام نشود؟ 

۷ دانه حرف ۱۲ قلب

ترانه‌ی ما ترانه‌ی بیهودگی نیست

خوشحالم؛ شوق دویده در تنم. اتاق هنوز در تاریکی غروب ماتم‌گرفته‌ی ساعتی پیشش است، اما چشم‌هام بیدار و سرحال‌اند. و من در همین لحظه مانده‌ام؛ قبل از آنکه سکوت صداهای ضبط شده را ببلعد و مصیبت‌های خاموش از هرطرف سر‌بکشند و درهم بیامیزند و مرا به بندهایشان بکشند تنگ و راهی برای نفس نگذارند. 
مانده‌ام در این لحظه که برای خودم است و نه حالای من، من روزهای گذشته. منِ آن شب‌بیداری‌ها که به تلخی صبح روزهای بعدش راضی بود، منِ همه‌ی آن لحظه‌های در اسارت زندگی که با ته‌مانده‌ی جانش می‌نشست و می‌خواند و کلیدواژه می‌نوشت و دانه‌دانه می‌آزمود تا قفل متن را باز کند، تا متن زبان بگشاید، تا رازهایمان را برای هم برملا کنیم. و دست این لحظه را می‌گیرم و می‌برم به مرور ذره‌های کوچک امید پنهان در آن شب‌ها و روزها و ظهر دوشنبه که همه می‌ماندند تا دو ساعت بعدش. تا نشان‌شان بدهم امیدهای کوچک بالأخره چیزی به دست‌های تو می‌دهند و تلاش‌های خالص مداوم که نمی‌دانستی حتی رویش را به کدام مقصد و مقصودی کنی، آخر به یک‌جا می‌رسند؛ به یک لحظه‌ی خوش‌حالی. همین کافی است برای من که یادم بیاورد من زنده‌ام و هنوز شوقی و محبتی در دل من و تو. و این راز پنهان را نگه می‌دارم تا شب‌ها و شب‌ها باز خواندن و برای کسی دیگر خطی نوشتن تا محبت را در دل هم سبز کنیم؛ تا من و تو همدیگر را زنده نگه داریم. 
۱ دانه حرف ۹ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست