همچنان برای گرفتن رمز می‌توانید پیغام بدهید

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

عید مبارک

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

ساکت و غروب با قطار لیوان‌ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

ملکوت تو بیاید...

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

?Would you recognize me

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Struggling Against the Perception of Facts

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست