The Painful Eagerness of Unfed Hope

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

A Secret Which I Desired to Divine

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

کمی هم این‌طوری

می‌خواهم بیشتر بنویسم، از چیزهایی که توی سرم انباشته شده و احتیاج به جای خلوت‌تری دارم. بله، از این هم خلوت‌تر. می‌خواهم مدتی در پست‌های رمزدار بنویسم. اگر کسانی که می‌شناسم‌شان بخواهند، می‌توانند همراه شوند. فقط لطفاً اطلاع بدهند تا اسم رمز با ایشان درمیان گذاشته شود.
۱۰ دانه حرف ۱۲ قلب

روزگار من و مام‌بزرگ (28)

مام‌بزرگ بخاری را خاموش نمی‌کند. 

۲ دانه حرف ۱۴ قلب

لالایی خرگوش‌ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست