پنجره می چکد

طوری پراکنده‌ایم در جهان که جز کلمات هیچ چیز نداریم

یه طوری نگاه کرد که از اینکه من خواهرشم خوشحاله

بهش گفتم سپهر، من همیشه دلم می خواسته یکی از این پیرهنای 7 آستین بلند داشته باشم. به کسی نگو.. خب؟

خ. این بشر یک عکس آدمیزادی نداره.
خ. مشکیش رو بیشتر..
زندگی، پنجره ای باز به دنیای وجود..
Designed By Erfan Powered by Bayan