... 

هر کسی را،

هر قبیله‌ای را

توتمی است،

توتم من،

توتم قبیله من

قلم است.

قلم زبان خداست

قلم امانت آدم است

قلم ودیعه عشق است

هر کسی را توتمی است

و قلم توتم ماست…

دکتر علی شریعتی
خ.امروز٬ ۱۴تیر٬ روز قلم.

خ.عنوان. تلاش زمر برای صدا زدن صبا و شهناز که زیادی از ما جلو افتاده بودن. نمایشگاه کتاب٬ اردیبهشت ماه.


خ. داشتم با حریر حرف میزدم. از طرف شما قول دادم که براش دعا می کنیم. برای دخترک و همه ی کنکوری های وبلاگی از خدا خوب تر ها رو بخوایم.