آقا٬ ما همین پایین یه پست گذاشتیم از مساحت زیستمون٬ منتها چون قبلا پیش نویس بوده٬ الان که ارسالش کردیم ستاره ش رفته قاطی اون قدیمیا روشن شده. پاشین برین اونو بخونین.

خ.لطفا البته.

امضا: طاقت ندارد.


خ. حل شد به مدد جناب تد. این پست به علت قند عسل بودگی حذف نمی شود.