میگه من هنوز دوسش دارم. 

 می شنوم منم میخوام بذارم برم.

+ میشه یه مدت مزخرف بنویسم؟ از این پستای بی معنی.. دلم سنگین شده، سیاه شده.