از اینجا تا به تهرون خیلی راهه

  توی هفت آسمون فقط یه ماهه

  دو ماه دارُم که خورشید و سپهرن

  خدا دارم که رحمان گناهه
   دو بیتی های بابا لهجه داره

   کمی غم داره گاهی خنده داره

   نه معماره، نه شاعر، نه هنرمند

   گنه کاره ولی امیدواره


 

خ. او یک بابای بلاگر است.  چندتا پدر، دختر وبلاگ نویس می شناسید؟