چرا؟

توی تهران به این بزرگی کلاس آموزش زبان هندی و چینی و هلندی هست..

ولی توی تهران به این بزرگی یک دانه آموزشگاه نیست که کردی و بلوچی و گیلکی یاد بدهد؟


خ. هست؟ می شناسید؟ معرفی کنید لطفا.