می‌تونید در این پست٬ نقاشی‌های خوب دیگه‌ای از رنه شوت ببینید.  کلیک