اونی که تو کیفش چندتا انار داره و بی هوا به غریبه ها انار تعارف می کنه منم.اونی که یهو وسط خیابون وایمیسه و زل می زنه یه گوشه و می خنده منم.اونی که بی موقع زنگ میزنه و میگه بیا باهم آواز بخونیم منم.

+ دنباله ی   بهار پاتریکیان  و   علی گوهری   و   آقاگل   و  صبا