پنجره می چکد

طوری پراکنده‌ایم در جهان که جز کلمات هیچ چیز نداریم

پنجره ی آبی

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی،

در امتداد خود به قلب زمین می رسد...

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ


یک پنجره،

که دست های کوچک تنهایی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم

سرشار می کند..

و می شود از آنجا،

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کرد..یک پنجره برای من کافی ست
زندگی، پنجره ای باز به دنیای وجود..
Designed By Erfan Powered by Bayan